Bài giảng dãy số, cấp số cộng và cấp số nhân Toán 11 KNTTvCS

Bạn đang xem Bài giảng dãy số, cấp số cộng và cấp số nhân Toán 11 KNTTvCS. Cập nhật thêm đề thi thử, đề kiểm tra toán, học toán tại Toanpdf.com
Bài giảng dãy số, cấp số cộng và cấp số nhân Toán 11 KNTTvCS
Bài giảng dãy số, cấp số cộng và cấp số nhân Toán 11 KNTTvCS

Tài liệu gồm 91 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Trần Đình Cư, bao gồm tóm tắt kiến thức cơ bản cần nắm, phân loại và phương pháp giải bài tập chuyên đề dãy số, cấp số cộng và cấp số nhân trong chương trình môn Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống (KNTTvCS).BÀI 5. DÃY SỐ.
A. TÓM TẮT KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM.
B. PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP.
Dạng 1. Tìm số hạng của dãy số.
Dạng 2. Tính tăng giảm của dãy số.
Dạng 3. Dãy số bị chặn.
C. GIẢI BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA.
D. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM.
BÀI 6. CẤP SỐ CỘNG.
A. TÓM TẮT KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM.
B. PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP.
Dạng 1. Nhận dạng một dãy số là cấp số cộng.
Dạng 2. Xác định số hạng, công sai và số hạng tổng quát của cấp số cộng.
Dạng 3. Tính tổng các số hạng trong một cấp số cộng.
Dạng 4. Giải phương trình (tìm x trong cấp số cộng).
Dạng 5. Chứng minh một hệ thức trong cấp số cộng lập thành cấp số cộng, bài toán có sử dụng yếu tố cấp số cộng.
C. GIẢI CHI TIẾT BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA.
D. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM.
BÀI 7. CẤP SỐ NHÂN.
A. TÓM TẮT KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM.
B. PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP.
Dạng 1. Chứng minh một dãy số là cấp số nhân.
Dạng 2. Xác định các số hạng của cấp số nhân, tổng của cấp số nhân.
Dạng 3. Các bài toán thực tế.
C. GIẢI BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA.
D. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM.
GIẢI BÀI TẬP ÔN TẬP CHƯƠNG SÁCH GIÁO KHOA.
BÀI TẬP TỔNG ÔN CHƯƠNG 2.

Spread the love
Rate this post

Bài viết liên quan:

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*