Bài tập trắc nghiệm phương pháp tọa độ trong không gian – Phùng Hoàng Em

Bạn đang xem Bài tập trắc nghiệm phương pháp tọa độ trong không gian – Phùng Hoàng Em. Cập nhật thêm đề thi thử, đề kiểm tra toán, học toán tại Toanpdf.com
Bài tập trắc nghiệm phương pháp tọa độ trong không gian Phùng Hoàng Em
Bài tập trắc nghiệm phương pháp tọa độ trong không gian Phùng Hoàng Em

Tài liệu gồm 29 trang được biên soạn bởi thầy Phùng Hoàng Em, phân dạng và tuyển chọn các bài tập trắc nghiệm phương pháp tọa độ trong không gian Oxyz thuộc chương trình Hình học 12 chương 3.Khái quát nội dung tài liệu bài tập trắc nghiệm phương pháp tọa độ trong không gian – Phùng Hoàng Em:
1. TỌA ĐỘ VÉC TƠ – TỌA ĐỘ ĐIỂM.
A BÀI TẬP TẠI LỚP
+ Dạng toán 1. Tọa độ véc tơ.
+ Dạng toán 2. Tọa độ điểm.
+ Dạng toán 3. Hình chiếu, đối xứng qua các trục, các mặt toạ độ.
+ Dạng toán 4. Tính diện tích và thể tích.
B BÀI TẬP TỰ LUYỆN
2. PHƯƠNG TRÌNH MẶT CẦU.
A BÀI TẬP TẠI LỚP
+ Dạng toán 1. Xác định tâm, bán kính của mặt cầu cho trước.
+ Dạng toán 2. Mặt cầu + Dạng toán khai triển.
+ Dạng toán 3. Lập phương trình mặt cầu.
+ Dạng toán 4. Vị trí tương đối.
B BÀI TẬP TỰ LUYỆN
[ads]
3. PHƯƠNG TRÌNH MẶT PHẲNG.
A BÀI TẬP TẠI LỚP
+ Dạng toán 1. Xác định véc tơ pháp tuyến và điểm thuộc mặt phẳng.
+ Dạng toán 2. Lập phương trình mặt phẳng khi biết các yếu tố liên quan.
+ Dạng toán 3. Phương trình theo đoạn chắn.
+ Dạng toán 4. Khoảng cách và góc.
+ Dạng toán 5. Vị trí tương đối của hai mặt phẳng.
+ Dạng toán 6. Vị trí tương đối của mặt phẳng với mặt cầu.
B BÀI TẬP TỰ LUYỆN
4. PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG.
A BÀI TẬP TẠI LỚP
+ Dạng toán 1. Xác định điểm thuộc và véc tơ chỉ phương của đường thẳng.
+ Dạng toán 2. Viết phương trình đường thẳng khi biết vài yếu tố liên quan.
+ Dạng toán 3. Vị trí tương đối của hai đường thẳng.
+ Dạng toán 4. Vị trí tương đối của đường thẳng và mặt phẳng.
+ Dạng toán 5. Góc và khoảng cách.
+ Dạng toán 6. Hình chiếu của điểm M lên mặt phẳng (P).
+ Dạng toán 7. Hình chiếu của điểm lên đường thẳng.
B BÀI TẬP TỰ LUYỆN

Spread the love
Rate this post

Bài viết liên quan:

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*