Các dạng toán đọc đồ thị – tương giao – tiếp tuyến thường gặp trong kỳ thi THPTQG

Bạn đang xem Các dạng toán đọc đồ thị – tương giao – tiếp tuyến thường gặp trong kỳ thi THPTQG. Cập nhật thêm đề thi thử, đề kiểm tra toán, học toán tại Toanpdf.com
Các dạng toán đọc đồ thị tương giao tiếp tuyến thường gặp trong kỳ thi THPTQG
Các dạng toán đọc đồ thị tương giao tiếp tuyến thường gặp trong kỳ thi THPTQG

TOANPDF.COM giới thiệu đến quý thầy, cô giáo cùng các em học sinh khối 12 tài liệu tuyển tập các dạng câu hỏi và bài tập trắc nghiệm đọc đồ thị – tương giao – tiếp tuyến thường gặp trong đề thi THPT Quốc gia môn Toán.Tài liệu gồm 83 trang được tổng hợp bởi thầy Nguyễn Bảo Vương tuyển chọn 160 câu trắc nghiệm đọc đồ thị – tương giao – tiếp tuyến có đáp án và lời giải chi tiết từ các đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán, đề tham khảo và đề minh họa THPT Quốc gia môn Toán của Bộ Giáo dục và Đào tạo.Mục lục tài liệu các dạng toán đọc đồ thị – tương giao – tiếp tuyến thường gặp trong kỳ thi THPTQG:
PHẦN A. CÂU HỎI
Dạng 1. Đọc đồ thị hàm số (Trang 1).
Dạng 2. Đồ thị hàm số chứa dấu giá trị tuyệt đối (Trang 9).
Dạng 3. Bài toán tương giao (Trang 11).
+ Dạng 3.1 Bài toán tương giao đồ thị thông qua đồ thị, bảng biến thiên (Trang 11)
+ Dạng 3.2 Bài toán tương giao đồ thị thông qua hàm số cho trước (Trang 14).
+ Dạng 3.3 Bài toán tìm m để phương trình f(x) = f(m) thoả mãn điều kiện cho trước khi biết đồ thị, bảng biến thiên của f(x) (Trang 15).
+ Dạng 3.4 Bài toán tìm m để phương trình |f(x)| = f(m) thỏa mãn điều kiện cho trước khi biết đồ thị, bảng biến thiên f(x) (Trang 17).
+ Dạng 3.5 Bài toán tương giao đường thẳng với đồ thị hàm số bậc 3 (Trang 18).
+ Dạng 3.6 Bài toán tương giao của đường thẳng với đồ thị hàm số nhất biến (Trang 19).
+ Dạng 3.7 Bài toán tương giao của đường thẳng với hàm số khác (chứa tham số) (Trang 21).
+ Dạng 3.8 Định m để hàm số f(u) thỏa mãn điều kiện cho trước khi biết f(x) (Trang 22)
+ Dạng 3.9 Một số bài toán tương giao liên quan đến đồ thị f(x), g(x), f’(x), f(u) khác (Trang 28).
Dạng 4. Bài toán tiếp tuyến (Trang 31).
[ads]
PHẦN B. LỜI GIẢI THAM KHẢO
Dạng 1. Đọc đồ thị hàm số (Trang 34).
Dạng 2. Đồ thị hàm số chứa dấu giá trị tuyệt đối (Trang 38).
Dạng 3. Bài toán tương giao (Trang 38).
+ Dạng 3.1 Bài toán tương giao đồ thị thông qua đồ thị, bảng biến thiên (Trang 38).
+ Dạng 3.2 Bài toán tương giao đồ thị thông qua hàm số cho trước (Trang 42).
+ Dạng 3.3 Bài toán tìm m để phương trình f(x) = f(m) thoả mãn điều kiện cho trước khi biết đồ thị, bảng biến thiên của f(x) (Trang 44).
+ Dạng 3.4 Bài toán tìm m để phương trình |f(x)|=f(m) thỏa mãn điều kiện cho trước khi biết đồ thị, bảng biến thiên f(x) (Trang 45).
+ Dạng 3.5 Bài toán tương giao đường thẳng với đồ thị hàm số bậc 3 (Trang 46).
+ Dạng 3.6 Bài toán tương giao của đường thẳng với đồ thị hàm số nhất biến (Trang 50).
+ Dạng 3.7 Bài toán tương giao của đường thẳng với hàm số khác (chứa tham số) (Trang 56).
+ Dạng 3.8 Định m để hàm số f(u) thỏa mãn điều kiện cho trước khi biết f(x) (Trang 64).
+ Dạng 3.9 Một số bài toán tương giao liên quan đến đồ thị f(x), g(x), f’(x), f(u) khác (Trang 70).
Dạng 4. Bài toán tiếp tuyến (Trang 75).

Spread the love
Rate this post

Bài viết liên quan:

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*