Chuyên đề bảng biến thiên và đồ thị hàm số – Đặng Việt Đông

Bạn đang xem Chuyên đề bảng biến thiên và đồ thị hàm số – Đặng Việt Đông. Cập nhật thêm đề thi thử, đề kiểm tra toán, học toán tại Toanpdf.com
Chuyên đề bảng biến thiên và đồ thị hàm số Đặng Việt Đông
Chuyên đề bảng biến thiên và đồ thị hàm số Đặng Việt Đông

Tài liệu gồm 151 trang được biên soạn bởi thầy Đặng Việt Đông, hướng dẫn giải các dạng toán thuộc chuyên đề bảng biến thiên và đồ thị hàm số (BBT và ĐTHS) trong chương trình Giải tích 12 chương 1: ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số. Trong mỗi dạng toán, tài liệu giới thiệu lý thuyết cần nắm, phân dạng, hướng dẫn giải và các bài tập trắc nghiệm có đáp án và lời giải chi tiết.Khái quát nội dung chuyên đề bảng biến thiên và đồ thị hàm số – Đặng Việt Đông:
BẢNG BIẾN THIÊN VÀ ĐỒ THỊ HÀM SỐ
A – KIẾN THỨC CHUNG
B – CÁC DẠNG BÀI TẬP
CHỦ ĐỀ 1. BẢNG BIẾN THIÊN
+ Dạng 1. Nhận dạng bảng biến thiên.
+ Dạng 2. Bảng biến thiên với sự đơn điệu của hàm số.
+ Dạng 3. Bảng biến thiên với cực trị hàm số.
+ Dạng 4. Bảng biến thiên với gtln, gtnn của hàm số.
+ Dạng 5. Bảng biến thiên với tiệm cận của đồ thị hàm số.
[ads]
CHỦ ĐỀ 2. ĐỒ THỊ HÀM SỐ
+ Dạng 1. Đồ thị với sự đơn điệu của hàm số.
+ Dạng 2. Đồ thị với cực trị hàm số.
+ Dạng 3. Đồ thị với GTLN, GTNN của hàm số.
+ Dạng 4. Đồ thị với tiệm cận của đồ thị hàm số.
+ Dạng 5. Nhận dạng đồ thị của các hàm số.
+ Dạng 6. Xét dấu các hệ số dựa vào bảng biến thiên và đồ thị.
+ Dạng 7. Xét sự tương giao bằng bảng biến thiên và đồ thị.
Sự tương giao sử dụng bảng biến thiên.
Sự tương giao sử dụng đồ thị hàm số.
+ Dạng 8. Đồ thị hàm trị tuyệt đối.
+ Dạng 9. Xét sự tương giao với bảng biến thiên và đồ thị hàm chứa trị tuyệt đối.
Sự tương giao sử dụng bảng biến thiên.
Sự tương giao sử dụng đồ thị hàm số.
C – HƯỚNG DẪN GIẢI

Spread the love
Rate this post

Bài viết liên quan:

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*