Chuyên đề đường tiệm cận của đồ thị hàm số – Lê Bá Bảo

Bạn đang xem Chuyên đề đường tiệm cận của đồ thị hàm số – Lê Bá Bảo. Cập nhật thêm đề thi thử, đề kiểm tra toán, học toán tại Toanpdf.com
Chuyên đề đường tiệm cận của đồ thị hàm số Lê Bá Bảo
Chuyên đề đường tiệm cận của đồ thị hàm số Lê Bá Bảo

Tài liệu gồm 57 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Lê Bá Bảo, tóm tắt lý thuyết và tuyển chọn các bài tập trắc nghiệm đường tiệm cận của đồ thị hàm số, có đáp án và lời giải chi tiết, giúp học sinh học tốt chương trình Giải tích 12 chương 1.I – LÝ THUYẾT
1. Đường tiệm cận đứng.
2. Đường tiệm cận ngang.
3. Đường tiệm cận xiên.
II – MỘT SỐ KẾT QUẢ CẦN LƯU Ý
+ Kết quả 1: Đồ thị hàm số y = (ax + b)/(cx + d) (ad – bc khác 0 và c khác 0) có tiệm cận đứng x = -d/c; tiệm cận ngang y = a/c thì I(-d/c;a/c) là tâm đối xứng của đồ thị hàm số.
+ Kết quả 2: Không tồn tại tiếp tuyến của đồ thị hàm số (H): y = (ax + b)/(cx + d) qua tâm đối xứng của đồ thị (H).
+ Kết quả 3: Đồ thị hàm số (H): y = (ax + b)/(cx + d) có tiệm cận đứng Δ1; tiệm cận ngang Δ2 thì với điểm M bất kì thuộc (H) ta có: T = d(M;Δ1).d(M;Δ2) = |ad – bc|/c^2; T = d(M;Δ1) + d(M;Δ2) >= 2√(|ad – bc|/c^2).
[ads]
III – BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM
Dạng 1. Câu hỏi lý thuyết.
Dạng 2. Xác định đường tiệm cận của hàm số.
Dạng 3. Bài toán tham số.
Dạng 4. Tiệm cận của đồ thị hàm ẩn.
Dạng 5. Các bài toán khác.

Spread the love
Rate this post

Bài viết liên quan:

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*