Chuyên đề hàm số lượng giác và phương trình lượng giác – Phùng Hoàng Em

Bạn đang xem Chuyên đề hàm số lượng giác và phương trình lượng giác – Phùng Hoàng Em. Cập nhật thêm đề thi thử, đề kiểm tra toán, học toán tại Toanpdf.com
Chuyên đề hàm số lượng giác và phương trình lượng giác Phùng Hoàng Em
Chuyên đề hàm số lượng giác và phương trình lượng giác Phùng Hoàng Em

Tài liệu gồm 36 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Phùng Hoàng Em, tổng hợp kiến thức cần nhớ, phân loại, phương pháp giải toán và bài tập trắc nghiệm có đáp án chuyên đề hàm số lượng giác và phương trình lượng giác, giúp học sinh học tốt chương trình Đại số và Giải tích 11 chương 1.1. HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC.
A KIẾN THỨC CẦN NHỚ.
B PHÂN LOẠI, PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN.
Dạng 1. Tìm tập xác định của hàm số lượng giác.
Dạng 2. Tính chẵn lẻ của hàm số.
Dạng 3. Tìm giá trị lớn nhất – giá trị nhỏ nhất.
C BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM.
2. PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC CƠ BẢN.
A KIẾN THỨC CẦN NHỚ.
B PHÂN LOẠI, PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN.
Dạng 1. Giải các phương trình lượng giác cơ bản.
Dạng 2. Giải các phương trình lượng giác dạng mở rộng.
Dạng 3. Giải các phương trình lượng giác có điều kiện xác định.
Dạng 4. Giải các phương trình lượng giác trên khoảng (a;b) cho trước.
C BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM.
[ads]
3. MỘT SỐ PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC THƯỜNG GẶP.
A KIẾN THỨC CẦN NHỚ.
B PHÂN LOẠI, PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN.
Dạng 1. Giải phương trình bậc nhất đối với một hàm số lượng giác.
Dạng 2. Giải phương trình bậc hai đối với một hàm số lượng giác.
Dạng 3. Giải phương trình bậc nhất đối với sinx và cosx.
Dạng 4. Phương trình đẳng cấp bậc hai đối với sinx và cosx.
Dạng 5. Phương trình chứa sinx±cos x và sinx · cos x.
C BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM.
4. MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP GIẢI PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC.
A PHÂN LOẠI, PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN.
Dạng 1. Biến đổi đưa phương trình về dạng phương trình bậc hai (ba) đối với một hàm số lượng giác.
Dạng 2. Biến đổi asinx + bcosx.
Dạng 3. Biến đổi đưa về phương trình tích.
Dạng 4. Một số bài toán biện luận theo tham số.
B BÀI TẬP TỰ LUYỆN.
5. ĐỀ ÔN TẬP CUỐI CHƯƠNG.
A Đề số 1.
B Đề số 2.
6. ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM CÁC CHỦ ĐỀ.

Spread the love
Rate this post

Bài viết liên quan:

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*