Chuyên đề ôn thi THPT Quốc gia 2019 môn Toán – Lư Sĩ Pháp (Tập 1)

Bạn đang xem Chuyên đề ôn thi THPT Quốc gia 2019 môn Toán – Lư Sĩ Pháp (Tập 1). Cập nhật thêm đề thi thử, đề kiểm tra toán, học toán tại Toanpdf.com
Chuyên đề ôn thi THPT Quốc gia 2019 môn Toán Lư Sĩ Pháp (Tập 1)
Chuyên đề ôn thi THPT Quốc gia 2019 môn Toán Lư Sĩ Pháp (Tập 1)

TOANPDF.COM giới thiệu đến các em tài liệu chuyên đề ôn thi THPT Quốc gia 2019 môn Toán (Tập 1) do thầy Lư Sĩ Pháp biên soạn, tài liệu gồm 158 trang tổng hợp các dạng toán và bài tập các chuyên đề thuộc chương trình Giải tích 12.Chuyên đề 1. Ứng dụng của đạo hàm – Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số – Bài toán liên quan (Trang 01 – 39)
+ Dạng 1. Tìm các khoảng đồng biến, nghịch biến của hàm số đã cho.
+ Dạng 2. Tìm tham số m thuộc R để hàm số luôn luôn đồng biến hay nghịch biến trên tập xác định của nó.
+ Dạng 3. Tìm tham số m thuộc R để hàm số luôn luôn đồng biến hay nghịch biến trên khoảng (a;b).
+ Dạng 4. Tìm các điểm cực trị của hàm số y = f(x).
+ Dạng 5. Tìm tham số m để hàm số đạt cực đại hay cực tiểu tại điểm x0.
+ Dạng 6. Tìm tham số m để hàm số không có hoặc có cực trị và thỏa mãn điều kiện bài toán.
+ Dạng 7. Tìm GTLN – GTNN của hàm số trên đoạn [a;b]. Xét hàm số y = f(x).
+ Dạng 8. Tìm GTLN – GTNN của hàm số chứa căn thức.
+ Dạng 9. Tìm GTLN – GTNN của hàm số trên một khoảng (a;b).
+ Dạng 10. Ứng dụng vào bài toán thực tế.
+ Dạng 11. Tìm các đường tiệm cận thông qua định nghĩa; bảng biến thiên.
+ Dạng 12. Tìm các đường tiệm cận của hàm số nhất biến.
+ Dạng 13. Tìm các đường tiệm đứng của hàm số khác.
+ Dạng 14. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số.
+ Dạng 15. Biện luận số giao điểm của hai đồ thị.
+ Dạng 16. Biện luận số nghiệm của phương trình bằng đồ thị.
+ Dạng 17. Viết phương trình tiếp tuyến.
+ Dạng 18. Sự tiếp xúc của các đường cong.
[ads]
Chuyên đề 2. Lũy thừa – Mũ – Lôgarit. Phương trình, bất phương trình Mũ – Lôgarit và các bài toán ứng dụng thực tế (Trang 40 – 77)
+ Dạng 1. Xét tính đúng sai của một mệnh đề.
+ Dạng 2. Tính (rút gọn) biểu thức mũ và lôgarit.
+ Dạng 3. Biểu diễn một lôgarit qua các yếu tố cho trước.
+ Dạng 4. So sánh các biểu thức chứa mũ và lôgarit.
+ Dạng 5. Tập xác định của hàm số.
+ Dạng 6. Tính đạo hàm.
+ Dạng 7. Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số.
+ Dạng 8. Giải phương trình, bất phương trình, hệ phương trình.
+ Dạng 9. Nhận dạng đồ thị, xác định các hệ số.
+ Dạng 10. Bài toán thực tế.
Chuyên đề 3. Nguyên hàm – Tích phân – Ứng dụng của tích phân trong hình học (Trang 78 – 124)
+ Dạng 1. Nguyên hàm và các phương pháp tìm nguyên hàm.
+ Dạng 2. Tích phân và các phương pháp tính tích phân.
+ Dạng 3. Ứng dụng của tích phân trong hình học.
Chuyên đề 4. Số phức (Trang 125 – 154)
+ Dạng 1. Số phức và các phép toán trên số phức.
+ Dạng 2. Phương trình bậc hai.
+ Dạng 3. Cực trị số phức.
+ Dạng 4. Một số dạng cơ bản tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của |z|.Ở mỗi chuyên đề, nội dung tài liệu được chia thành 2 phần:
+ Phần 1. Phần lý thuyết: Ở phần này thầy Lư Sĩ Pháp trình bày đầy đủ lý thuyết cần nắm cho mỗi chuyên đề và các dạng toán cần nắm.
+ Phần 2. Phần trắc nghiệm: Bài tập trắc nghiệm có đáp án theo các chuyên đề, đa dạng, phong phú và bám sát cấu trúc đề thi THPT Quốc gia môn Toán của Bộ Giáo dục và Đào tạo.Nội dung của cuốn tài liệu chuyên đề ôn thi THPT Quốc gia 2019 môn Toán – Lư Sĩ Pháp (Tập 1) bám sát chương trình chuẩn và chương trình nâng cao môn Giải tích 12 đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.

Spread the love
Rate this post

Bài viết liên quan:

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*