Chuyên đề phương pháp tọa độ trong không gian Oxyz – Lê Văn Đoàn

Bạn đang xem Chuyên đề phương pháp tọa độ trong không gian Oxyz – Lê Văn Đoàn. Cập nhật thêm đề thi thử, đề kiểm tra toán, học toán tại Toanpdf.com
Chuyên đề phương pháp tọa độ trong không gian Oxyz Lê Văn Đoàn
Chuyên đề phương pháp tọa độ trong không gian Oxyz Lê Văn Đoàn

Tài liệu gồm 178 trang, được biên soạn bởi nhóm Toán thầy Lê Văn Đoàn: Ths. Lê Văn Đoàn – Ths. Trương Huy Hoàng – Ths. Nguyễn Tiến Hà – Bùi Sỹ Khanh – Nguyễn Đức Nam – Đỗ Minh Tiến, phân dạng và tuyển chọn các bài tập trắc nghiệm (có đáp án) thuộc chương trình Hình học 12 chương 3: Phương pháp tọa độ trong không gian Oxyz.Mục lục tài liệu chuyên đề phương pháp tọa độ trong không gian Oxyz – Lê Văn Đoàn:
CHỦ ĐỀ 1. HỆ TRỤC TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN.
+ Dạng toán 1. Bài toán liên quan đến véctơ và độ dài đoạn thẳng.
+ Dạng toán 2. Bài toán liên quan đến trung điểm và trọng tâm.
+ Dạng toán 3. Bài toán liên quan đến hai véctơ bằng nhau.
+ Dạng toán 4. Hai véctơ cùng phương và ba điểm thẳng hàng.
+ Dạng toán 5. Nhóm bài toán liên quan đến hình chiếu và điểm đối xứng.
+ Bài tập về nhà 1.
+ Bài tập về nhà 2.
+ Dạng toán 6. Bài toán liên quan đến tích vô hướng.
+ Dạng toán 7. Bài toán liên quan đến tích có hướng.
+ Dạng toán 8. Xác định các yếu tố cơ bản của mặt cầu.
+ Dạng toán 8. Viết phương trình mặt cầu dạng cơ bản.
+ Bài tập về nhà 1.
+ Bài tập về nhà 2.
CHỦ ĐỀ 2. PHƯƠNG TRÌNH MẶT PHẲNG.
+ Dạng toán 1. Xác định các yếu tố cơ bản của mặt phẳng.
+ Dạng toán 2. Khoảng cách, góc và vị trí tương đối.
+ Bài tập về nhà 1.
+ Bài tập về nhà 2.
+ Dạng toán 2. Viết phương trình mặt phẳng.
+ Bài tập về nhà 1.
+ Bài tập về nhà 2.
CHỦ ĐỀ 3. PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG.
+ Dạng toán 1. Xác định các yếu tố cơ bản của đường thẳng.
+ Dạng toán 2. Góc.
+ Dạng toán 3. Khoảng cách.
+ Dạng toán 4. Vị trí tương đối.
+ Bài tập về nhà 1.
+ Bài tập về nhà 2.
+ Dạng toán 5. Viết phương trình đường thẳng.
+ Bài tập về nhà 1.
+ Bài tập về nhà 2.
+ Bài tập về nhà 3.
+ Dạng toán 6. Hình chiếu, điểm đối xứng và bài toán liên quan.
+ Bài tập về nhà.
+ Dạng toán 7. Bài toán cực trị và một số bài toán khác.

Spread the love
Rate this post

Bài viết liên quan:

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*