Đề cương học kì 1 Đại số và Giải tích 11 – Lê Văn Đoàn

Bạn đang xem Đề cương học kì 1 Đại số và Giải tích 11 – Lê Văn Đoàn. Cập nhật thêm đề thi thử, đề kiểm tra toán, học toán tại Toanpdf.com
Đề cương học kì 1 Đại số và Giải tích 11 Lê Văn Đoàn
Đề cương học kì 1 Đại số và Giải tích 11 Lê Văn Đoàn

Tài liệu gồm 211 trang, được biên soạn bởi nhóm Toán thầy Lê Văn Đoàn: Ths. Lê Văn Đoàn – Ths. Trương Huy Hoàng – Ths. Nguyễn Tiến Hà – Bùi Sỹ Khanh – Nguyễn Đức Nam – Đỗ Minh Tiến, phân dạng và tuyển chọn các bài toán thuộc chương trình Đại số và Giải tích 11 giai đoạn học kì 1: hàm số lượng giác và phương trình lượng giác, tổ hợp và xác suất, dãy số, cấp số cộng và cấp số nhân.Chương 1. HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC – PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC.
BÀI 0. CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC CẦN NHỚ.
BÀI 1. HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC.
+ Dạng toán 1. Tìm tập xác định.
+ Dạng toán 2. Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất.
+ Dạng toán 3. Xét tính chẵn – lẻ của hàm số lượng giác.
+ Dạng toán 4. Tìm chu kỳ của hàm số lượng giác.
BÀI 2. PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC CƠ BẢN.
BÀI 3. PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC THƯỜNG GẶP.
+ Dạng toán 1. Phương trình bậc hai và bậc cao cùng một hàm lượng giác.
+ Dạng toán 2. Phương trình bậc nhất đối với sin và cos (cổ điển).
+ Dạng toán 3. Phương trình lượng giác đẳng cấp.
+ Dạng toán 4. Phương trình lượng giác đối xứng.
+ Dạng toán 5. Một số dạng toán khác.
BÀI 4. ÔN TẬP CHƯƠNG 1.
[ads]
Chương 2. TỔ HỢP & XÁC SUẤT.
BÀI 1. CÁC QUY TẮC ĐẾM CƠ BẢN.
BÀI 2. HOÁN VỊ – CHỈNH HỢP – TỔ HỢP.
+ Dạng toán 1. Các bài toán liên quan đến hoán vị.
+ Dạng toán 2. Các bài toán liên quan đến tổ hợp và chỉnh hợp.
+ Dạng toán 3. Giải phương trình, bất phương trình liên quan đến Pn, kCn, kAn.
BÀI 3. NHỊ THỨC NEWTON.
+ Dạng toán 1. Tìm hệ số hoặc số hạng trong khai triển Newton.
+ Dạng toán 2. Chứng minh hoặc tính tổng.
+ Dạng toán 3. Tìm số hạng hoặc hệ số dạng có điều kiện (kết hợp dạng 1 và dạng 2).
BÀI 4. BIẾN CỐ & XÁC SUẤT CỦA BIẾN CỐ.
+ Dạng toán 1. Xác suất liên quan đến sắp xếp hoặc chọn đồ vật.
+ Dạng toán 2. Xác suất liên quan đến sắp xếp hoặc chọn người.
+ Dạng toán 3. Xác suất liên quan đến sắp xếp hoặc chọn số.
+ Dạng toán 4. Xác suất liên quan hình học.
BÀI 5. CÁC QUY TẮC TÍNH XÁC SUẤT.
Chương 3. DÃY SỐ – CẤP SỐ CỘNG – CẤP SỐ NHÂN.
BÀI 1. PHƯƠNG PHÁP QUY NẠP TOÁN HỌC.
BÀI 2. DÃY SỐ.
BÀI 3. CẤP SỐ CỘNG.
BÀI 4. CẤP SỐ NHÂN.

Spread the love
Rate this post

Bài viết liên quan:

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*