Đề cương Toán 10 học kỳ 1 trường THPT Marie Curie – TP Hồ Chí Minh

Bạn đang xem Đề cương Toán 10 học kỳ 1 trường THPT Marie Curie – TP Hồ Chí Minh. Cập nhật thêm đề thi thử, đề kiểm tra toán, học toán tại Toanpdf.com
Đề cương Toán 10 học kỳ 1 trường THPT Marie Curie TP Hồ Chí Minh
Đề cương Toán 10 học kỳ 1 trường THPT Marie Curie TP Hồ Chí Minh

Đề cương Toán 10 học kỳ 1 trường THPT Marie Curie – TP Hồ Chí Minh gồm 264 trang, tóm tắt lý thuyết, phân dạng và tuyển chọn các bài tập tự luận + trắc nghiệm các chuyên đề: Mệnh đề và tập hợp, Hàm số bậc nhất và hàm số bậc hai, Phương trình và hệ phương trình, Bất đẳng thức và bất phương trình, Vectơ; giúp học sinh học tốt chương trình Toán 10 giai đoạn HK1.PHẦN I ĐẠI SỐ.
CHƯƠNG I MỆNH ĐỀ – TẬP HỢP.
1 MỆNH ĐỀ.
A Tóm tắt lý thuyết.
B Các dạng toán và ví dụ.
Dạng 1. Xác định mệnh đề. Tính đúng sai của mệnh đề.
Dạng 2. Xác định mệnh đề đảo, mệnh đề phủ định của một mệnh đề.
Dạng 3. Phát biểu định lí dạng điều kiện cần, điều kiện đủ.
C Bài tập tự luận.
D Câu hỏi trắc nghiệm khách quan.
2 TẬP HỢP.
A Tóm tắt lý thuyết.
B Các dạng toán và ví dụ.
Dạng 1. Cách biểu diễn tập hợp.
Dạng 2. Tập con – hai tập bằng nhau.
C Bài tập tự luận.
Dạng 1. Các phép toán trên tập hợp.
Dạng 2. Tập con của tập số thực.
D Câu hỏi trắc nghiệm khách quan.CHƯƠNG II HÀM SỐ BẬC NHẤT VÀ HÀM SỐ BẬC HAI.
1 HÀM SỐ.
A Tóm tắt lý thuyết.
B Các dạng toán và ví dụ.
Dạng 1. Tính giá trị của hàm số tại một điểm.
Dạng 2. Đồ thị hàm số.
Dạng 3. Tìm tập xác định của hàm số.
Dạng 4. Sự biến thiên của hàm số.
Dạng 5. Hàm số chẵn – Hàm số lẻ.
C Câu hỏi trắc nghiệm khách quan.
2 HÀM SỐ BẬC NHẤT.
A Tóm tắt lý thuyết.
B Các dạng toán và ví dụ.
Dạng 1. Xét tính đồng biến, nghịch biến.
Dạng 2. Đồ thị hàm số y = ax + b.
Dạng 3. Đồ thị hàm số y = |ax + b|.
C Câu hỏi trắc nghiệm khách quan.
3 HÀM SỐ BẬC HAI.
A Tóm tắt lý thuyết.
B Câu hỏi trắc nghiệm khách quan.CHƯƠNG III PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ PHƯƠNG TRÌNH.
1 ĐẠI CƯƠNG VỀ PHƯƠNG TRÌNH.
A Tóm tắt lý thuyết.
B Phương pháp giải.
C Bài tập tự luyện.
D Câu hỏi trắc nghiệm khách quan.
2 PHƯƠNG TRÌNH QUY VỀ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT, PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI.
A Các dạng toán thường gặp – Ví dụ – Bài tập rèn luyện.
Dạng 1. Giải và biện luận phương trình bậc nhất một ẩn.
Dạng 2. Giải và biện luận phương trình bậc hai một ẩn.
Dạng 3. Định lí Vi-ét.
Dạng 4. Phương trình vô tỷ.
B Câu hỏi trắc nghiệm khách quan.
3 HỆ PHƯƠNG TRÌNH.
A Các dạng toán và ví dụ.
Dạng 1. Phương pháp thế.
Dạng 2. Hệ phương trình đối xứng loại 1.
B Câu hỏi trắc nghiệm khách quan.CHƯƠNG IV BẤT ĐẲNG THỨC – BẤT PHƯƠNG TRÌNH.
1 BẤT ĐẲNG THỨC.
A Tóm tắt lý thuyết.
B Bài tập tự luyện.
C Câu hỏi trắc nghiệm khách quan.PHẦN II HÌNH HỌC.
CHƯƠNG I VEC-TƠ.
1 VEC-TƠ.
A Bài tập tự luận.
B Câu hỏi trắc nghiệm khách quan.
2 TỔNG VÀ HIỆU CỦA HAI VECTƠ.
A Tóm tắt lý thuyết.
B Các dạng toán và ví dụ.
Dạng 1. Chứng minh đẳng thức vectơ.
Dạng 2. Tính độ dài của vectơ tổng.
C Bài tập tự luận.
D Câu hỏi trắc nghiệm khách quan.
3 TÍCH CỦA VÉC-TƠ VỚI MỘT SỐ.
A Tóm tắt lý thuyết.
B Các dạng toán và ví dụ.
Dạng 1. Chứng minh đẳng thức véc-tơ.
Dạng 2. Xác định điểm thỏa điều kiện cho trước.
Dạng 3. Chứng minh ba điểm thẳng hàng.
C Bài tập tự luận.
D Câu hỏi trắc nghiệm khách quan.

Spread the love
Rate this post

Bài viết liên quan:

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*