Đề khảo sát Toán 12 lần 1 năm 2019 trường THPT Nguyễn Đức Cảnh – Thái Bình

Bạn đang xem Đề khảo sát Toán 12 lần 1 năm 2019 trường THPT Nguyễn Đức Cảnh – Thái Bình. Cập nhật thêm đề thi thử, đề kiểm tra toán, học toán tại Toanpdf.com
Đề khảo sát Toán 12 lần 1 năm 2019 trường THPT Nguyễn Đức Cảnh Thái Bình
Đề khảo sát Toán 12 lần 1 năm 2019 trường THPT Nguyễn Đức Cảnh Thái Bình

Ngày …/10/2019, trường THPT Nguyễn Đức Cảnh, tỉnh Thái Bình tổ chức kỳ thi khảo sát chất lượng lần 1 môn Toán 12, nhằm kiểm tra chất lượng học sinh khối 12 trong giai đoạn giữa học kỳ 1 năm học 2019 – 2020.Đề khảo sát Toán 12 lần 1 năm 2019 trường THPT Nguyễn Đức Cảnh – Thái Bình mã đề 001, đề gồm có 06 trang với 50 câu trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút, nội dung kiểm tra thuộc các học sinh đã học: hàm số và đồ thị, mũ và logarit, thể tích khối đa diện … đề thi có đáp án.Trích dẫn đề khảo sát Toán 12 lần 1 năm 2019 trường THPT Nguyễn Đức Cảnh – Thái Bình:
+ Cho hàm số f(x) = (x – 3 + √(x^2 – 3))/(x^2 – x – 2). Kết luận về số tiệm cận của đồ thị hàm số nào sau đây là đúng?
A. Đồ thị có một tiệm cận ngang y = 0 và không có tiện cận đứng .
B. Đồ thị có một tiệm cận ngang y = 0 và tiệm cận đứng x = 2 .
C. Đồ thị có một tiệm cận ngang y = 0 và hai tiệm cận đứng x = 2, x = -1.
D. Đồ thị có 2 tiệm cận ngang y = 0, y = 2 và tiệm cận đứng x = -1.
[ads]
+ Cho hàm số bậc ba f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d. Biết hàm số có cực đại và cực tiểu. Gọi A là điểm cực đại của đồ thị hàm số, tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại A cắt đồ thị tại điểm B và AB = 6. Tính |xCĐ – xCT|.
+ Cho hàm số f(x) = x^3 – 3x + 1. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để phương trình 2019.f(√(x + 1) + √(3 – x) + √2) = m có tổng tất cả các nghiệm phân biệt bằng 4?

Spread the love
Rate this post

Bài viết liên quan:

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*