Đề kiểm tra chuyên đề Toán 11 lần 1 năm 2019 – 2020 trường Quang Hà – Vĩnh Phúc

Bạn đang xem Đề kiểm tra chuyên đề Toán 11 lần 1 năm 2019 – 2020 trường Quang Hà – Vĩnh Phúc. Cập nhật thêm đề thi thử, đề kiểm tra toán, học toán tại Toanpdf.com
Đề kiểm tra chuyên đề Toán 11 lần 1 năm 2019 – 2020 trường Quang Hà – Vĩnh Phúc
Đề kiểm tra chuyên đề Toán 11 lần 1 năm 2019 – 2020 trường Quang Hà – Vĩnh Phúc

Ngày … tháng 11 năm 2019, trường THPT Quang Hà – Vĩnh Phúc tổ chức kỳ thi kiểm tra chuyên đề môn Toán lớp 11 lần thứ nhất năm học 2019 – 2020, nhằm khảo sát chất lượng Toán 11 giai đoạn giữa học kỳ 1.Đề kiểm tra chuyên đề Toán 11 lần 1 năm học 2019 – 2020 trường THPT Quang Hà – Vĩnh Phúc gồm có 02 mã đề: đề số 01 và đề số 02, đề gồm 01 trang với 07 bài toán tự luận, thời gian làm bài 120 phút, đề thi có lời giải chi tiết và hướng dẫn chấm điểm.Trích dẫn đề kiểm tra chuyên đề Toán 11 lần 1 năm 2019 – 2020 trường Quang Hà – Vĩnh Phúc:
+ Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hai điểm A(1;3), B(2;-1), đường thẳng d có phương trình: 2x – 3y + 5 = 0 và vectơ v = (1;−3).
a) Tìm tọa độ điểm A’ là ảnh của A qua phép tịnh tiến theo vectơ v.
b) Viết phương trình ∆ là ảnh của d qua phép tịnh tiến theo vectơ v.
c) Viết phương trình đường tròn (C) có tâm A và đi qua B. Viết phương trình đường tròn (C’) là ảnh của (C) qua phép quay tâm O(0;0) góc quay 90 độ.
[ads]
+ Xác định m để phương trình cos4x = (cos3x)^2 + m(sinx)^2 có nghiệm thuộc (0;pi/12).
+ Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho tam giác ABC với A(3;2), B(1;4), C(1;1). Gọi M, N, P lần lượt là chân các đường cao kẻ từ A, B, C của tam giác ABC. Giả sử M’, N’, P’ lần lượt là ảnh của M, N, P qua phép tịnh tiến theo vectơ AB. Tìm tọa độ tâm đường tròn nội tiếp tam giác M’N’P’.

Spread the love
Rate this post

Bài viết liên quan:

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*