Đề kiểm tra Giải tích 12 chương 1 năm 2019 – 2020 trường Đoàn Thượng – Hải Dương

Bạn đang xem Đề kiểm tra Giải tích 12 chương 1 năm 2019 – 2020 trường Đoàn Thượng – Hải Dương. Cập nhật thêm đề thi thử, đề kiểm tra toán, học toán tại Toanpdf.com
Đề kiểm tra Giải tích 12 chương 1 năm 2019 2020 trường Đoàn Thượng Hải Dương
Đề kiểm tra Giải tích 12 chương 1 năm 2019 2020 trường Đoàn Thượng Hải Dương

Với mục đích kiểm tra tổng quát chủ đề kiến thức ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số, ngày …/10/2019, trường THPT Đoàn Thượng, tỉnh Hải Dương tổ chức kiểm tra định kỳ môn Toán Giải tích 12 chương 1 năm học 2019 – 2020.Đề kiểm tra Giải tích 12 chương 1 năm 2019 – 2020 trường Đoàn Thượng – Hải Dương mã đề 132, đề gồm 05 trang với 30 câu trắc nghiệm, thời gian làm bài 45 phút, đề kiểm tra có đáp án.Trích dẫn đề kiểm tra Giải tích 12 chương 1 năm 2019 – 2020 trường Đoàn Thượng – Hải Dương:
+ Cho hàm số y = f(x) có đạo hàm và liên tục trên R. Biết rằng đồ thị hàm số y = f'(x) như hình vẽ dưới đây. Hỏi hàm số y = f(x) có mấy điểm cực đại?
+ Cho hàm số y = f(x) có đạo hàm và liên tục trên R. Biết rằng đồ thị hàm số y = f'(x) như hình vẽ dưới đây. Tìm tất cả các giá trị của m để hàm số g(x) = 2f(x) – mx + 2019 đồng biến trên R.
[ads]
+ Nếu phương trình x^3 – 3x^2 – m = 0 có 3 nghiệm phân biệt trong đó có đúng hai nghiệm lớn hơn 1 thì?
+ Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để đồ thị hàm số y = x^4 – 2mx^2 + 2m – 4 đi qua điểm N(−2;0).
+ Cho hàm số y = √3sinx + cosx, gọi M và m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số. Khi đó M + 2m bằng?

Spread the love
Rate this post

Bài viết liên quan:

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*