Đề thi học kỳ 1 Toán 11 năm 2019 – 2020 trường An Lương Đông – TT Huế

Bạn đang xem Đề thi học kỳ 1 Toán 11 năm 2019 – 2020 trường An Lương Đông – TT Huế. Cập nhật thêm đề thi thử, đề kiểm tra toán, học toán tại Toanpdf.com
Đề thi học kỳ 1 Toán 11 năm 2019 2020 trường An Lương Đông TT Huế
Đề thi học kỳ 1 Toán 11 năm 2019 2020 trường An Lương Đông TT Huế

Ngày … tháng 01 năm 2020, trường THPT An Lương Đông, Thừa Thiên Huế tổ chức kỳ thi kiểm tra học kỳ 1 môn Toán lớp 12 năm học 2019 – 2020.Đề thi học kỳ 1 Toán 11 năm 2019 – 2020 trường THPT An Lương Đông – TT Huế mã đề 191 gồm 05 trang với 40 câu trắc nghiệm và 03 câu tự luận, thời gian học sinh làm bài 90 phút.Trích dẫn đề thi học kỳ 1 Toán 11 năm 2019 – 2020 trường An Lương Đông – TT Huế:
+ Trong một cuộc thi có 10 câu hỏi trắc nghiệm, mỗi câu có 4 phương án trả lời, trong đó chỉ có một phương án đúng. Với mỗi câu, nếu chọn phương án trả lời đúng thì thí sinh được cộng 5 điểm, nếu chọn phương án trả lời sai sẽ bị trừ 1 điểm. Tính xác suất để một thí sinh làm bài bằng cách lựa chọn ngẫu nhiên phương án được 26 điểm, biết thí sinh phải làm hết các câu hỏi và mỗi câu hỏi chỉ chọn duy nhất một phương án trả lời (chọn giá trị gần đúng nhất)?
+ Cho 2 điểm phân biệt B, C cố định (BC không phải là đường kính) trên đường tròn(O), điểm A di động trên (O), M là trung điểm BC, H là trực tâm tam giác ABC. Khi A di chuyển trên đường tròn (O) thì H di chuyển trên đường tròn (O’) là ảnh của (O) qua phép tịnh tiến theo u. Khi đó u bằng?
[ads]
+ Thầy Dương có 30 câu hỏi khác nhau gồm 5 câu khó, 10 câu trung bình và 15 câu dễ. Từ 30 câu hỏi đó có thể lập được bao nhiêu đề kiểm tra, mỗi đề gồm 5 câu hỏi khác nhau, sao cho trong mỗi đề nhất thiết phải có đủ cả 3 câu (khó, dễ, trung bình) và số câu dễ không ít hơn 2?
+ Cho tứ diện ABCD có tất cả các cạnh đều bằng a. Gọi M và N lần lượt là trung điểm của AB và AC. E là điển trên cạnh CD với ED = 3EC.
a) Xác định giao tuyến của hai mặt phẳng (MNE) và (BCD).
b) Thiết diện tạo bởi mặt phẳng (MNE) và tứ diện ABCD và tính chu vi thiết diện đó.
+ Trong không gian cho hai đường thẳng song song a và b. Kết luận nào sau đây đúng?
A. Nếu c cắt a thì c cắt b. B. Nếu c chéo a thì c chéo b.
C. Nếu đường thẳng c song song với a thì c song song hoặc trùng b. D. Nếu c cắt a thì c chéo b.

Spread the love
Rate this post

Bài viết liên quan:

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*