Đề thi học kỳ 1 Toán 12 năm học 2019 – 2020 sở GD&ĐT Đà Nẵng

Bạn đang xem Đề thi học kỳ 1 Toán 12 năm học 2019 – 2020 sở GD&ĐT Đà Nẵng. Cập nhật thêm đề thi thử, đề kiểm tra toán, học toán tại Toanpdf.com
Đề thi học kỳ 1 Toán 12 năm học 2019 2020 sở GD&ĐT Đà Nẵng
Đề thi học kỳ 1 Toán 12 năm học 2019 2020 sở GD&ĐT Đà Nẵng

Ngày … tháng 12 năm 2019, sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng tổ chức kỳ thi kiểm tra chất lượng môn Toán 12 giai đoạn cuối học kỳ 1 (HK1) năm học 2019 – 2020.Đề thi học kỳ 1 Toán 12 năm học 2019 – 2020 sở GD&ĐT Đà Nẵng gồm 04 trang với 50 câu trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút, kỳ thi nhằm lấy điểm để làm cơ sở cho việc đánh giá và xếp loại học lực môn Toán của học sinh khối 12, đề thi có đáp án mã đề 123, 145, 167, 189.Trích dẫn đề thi học kỳ 1 Toán 12 năm học 2019 – 2020 sở GD&ĐT Đà Nẵng:
+ Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình bình hành. Gọi M là trung điểm của cạnh SA. Mặt phẳng (alpha) qua M và song song với (ABCD), cắt các cạnh SB, SC, SD lần lượt tại N, P, Q. Biết thể tích của khối S.MNPQ là a^3, tính thể tích V của khối S.ABCD.
+ Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có cạnh đáy bằng a và mặt bên tạo với đáy một góc 45°. Thể tích khối chóp S.ABCD theo a là?
[ads]
+ Cho khối lăng trụ tam giác ABC.A’B’C’. Đường thẳng đi qua trọng tâm của tam giác ABC song song với BC cắt AB tại D, cắt AC tại E. Gọi V1, V2 lần lượt là thể tích của khối chóp A’.ADE và thể tích của khối đa điện A’B’C’CEDB. Tính k = V1/V2.
+ Cho khối tứ diện ABCD. Gọi M là trung điểm của AB. Mặt phẳng (MCD) chia khối tứ diện đã cho thành hai khối tứ diện:
A. BMCD và BACD. B. MBCD và MACD. C. AMCD và ABCD. D. MACD và MBAC.
+ Cho hàm số y = ax^4 + bx^2 + c (a khác 0) có đồ thị (C). Chọn mệnh đề sai:
A. (C) nhận trục tung làm trục đối xứng. B. (C) luôn cắt trục hoành.
C. (C) luôn có điểm cực trị. D. (C) không có tiệm cận.

Spread the love
Rate this post

Bài viết liên quan:

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*