Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian, quan hệ song song Toán 11 CD

Bạn đang xem Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian, quan hệ song song Toán 11 CD. Cập nhật thêm đề thi thử, đề kiểm tra toán, học toán tại Toanpdf.com
Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian, quan hệ song song Toán 11 CD
Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian, quan hệ song song Toán 11 CD

Tài liệu gồm 396 trang, bao gồm lý thuyết, hướng dẫn giải bài tập trong sách giáo khoa, các dạng bài tập tự luận và hệ thống bài tập trắc nghiệm chuyên đề đường thẳng và mặt phẳng trong không gian, quan hệ song song trong chương trình SGK Toán 11 Cánh Diều (viết tắt: Toán 11 CD), có đáp án và lời giải chi tiết.CHƯƠNG IV. ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG TRONG KHÔNG GIAN. QUAN HỆ SONG SONG.
BÀI 1. ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG TRONG KHÔNG GIAN.
I. LÝ THUYẾT.
II. HỆ THỐNG BÀI TẬP TỰ LUẬN.
+ Dạng 1. Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng.
+ Dạng 2. Tìm giao điểm của đường thẳng và mặt phẳng.
+ Dạng 3. Bài toán thiết diện.
+ Dạng 4. Chứng minh ba điểm thẳng hàng – ba đường thẳng đồng quy.
III. HỆ THỐNG BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM.
+ Dạng 1. Lý thuyết.
+ Dạng 2. Xác định giao tuyến của hai mặt phẳng.
+ Dạng 3. Tìm giao điểm.
+ Dạng 4. Tìm thiết diện.
+ Dạng 5. Đồng quy, thẳng hàng.
+ Dạng 6. Tỉ số.BÀI 2. HAI ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG TRONG KHÔNG GIAN.
I. LÝ THUYẾT.
II. HỆ THỐNG BÀI TẬP TỰ LUẬN.
+ Dạng 1. Chứng minh hai đường thẳng song song.
+ Dạng 2. Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng.
III. HỆ THỐNG BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM.
+ Dạng 1. Câu hỏi lý thuyết.
+ Dạng 2. Một số bài toán liên quan đến hai đường thẳng song song.
+ Dạng 3. Sử dụng yếu tố song song để tìm giao tuyến.
+ Dạng 4. Sử dụng yếu tố song song tìm thiết diện.BÀI 3. ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG SONG SONG.
I. LÝ THUYẾT.
II. HỆ THỐNG BÀI TẬP TỰ LUẬN.
+ Dạng 1. Xác định, chứng minh đường thẳng song song mặt phẳng.
+ Dạng 2. Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng.
+ Dạng 3. Thiết diện.
+ Dạng 4. Câu hỏi lý thuyết.
III. HỆ THỐNG BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM.
+ Dạng 1. Câu hỏi lý thuyết.
+ Dạng 2. Đường thẳng song song với mặt phẳng.
+ Dạng 3. Giao điểm, giao tuyến liên quan đến đường thẳng song song với mặt phẳng.
+ Dạng 4. Xác định thiết diện và một số bài toán liên quan.BÀI 4 & BÀI 5. HAI MẶT PHẲNG SONG SONG & HÌNH LĂNG TRỤ VÀ HÌNH HỘP.
I. LÝ THUYẾT.
II. HỆ THỐNG BÀI TẬP TỰ LUẬN.
+ Dạng 1. Chứng minh hai mặt phẳng song song.
+ Dạng 2. Chứng minh đường thẳng song song với mặt phẳng.
+ Dạng 3. Chứng minh hai đường thẳng song song.
+ Dạng 4. Bài toán liên quan đến tỷ lệ độ dài.
+ Dạng 5. Xác định giao tuyến.
+ Dạng 6. Xác định thiết diện.
III. HỆ THỐNG BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM.
+ Dạng 1. Câu hỏi lý thuyết.
+ Dạng 2. Hai mặt phẳng song song.
+ Dạng 3. Xác định giao tuyến của hai mặt phẳng dựa vào quan hệ song song.
+ Dạng 4. Xác định thiết diện.BÀI 6. PHÉP CHIẾU PHẲNG SONG SONG.
I. LÝ THUYẾT.
II. HỆ THỐNG BÀI TẬP TỰ LUẬN.
III. HỆ THỐNG BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM.

Spread the love
Rate this post

Bài viết liên quan:

Giới thiệu Nguyễn Thanh Sơn 400 bài viết
Xin chào, tôi là Nguyễn Thanh Sơn - tác giả của website ToanPDF.com

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*