Hệ thống bài tập trắc nghiệm vận dụng cao, phân loại đồ thị đạo hàm – bảng biến thiên (phần 1 – 10)

Bạn đang xem Hệ thống bài tập trắc nghiệm vận dụng cao, phân loại đồ thị đạo hàm – bảng biến thiên (phần 1 – 10). Cập nhật thêm đề thi thử, đề kiểm tra toán, học toán tại Toanpdf.com
Hệ thống bài tập trắc nghiệm vận dụng cao, phân loại đồ thị đạo hàm bảng biến thiên (phần 1 10)
Hệ thống bài tập trắc nghiệm vận dụng cao, phân loại đồ thị đạo hàm bảng biến thiên (phần 1 10)

Tài liệu gồm 21 trang được biên soạn bởi thầy giáo Lương Tuấn Đức (Facebook: Giang Sơn) tuyển tập hệ thống bài tập trắc nghiệm vận dụng cao, phân loại đồ thị đạo hàm – bảng biến thiên (phần 1 đến phần 10), giúp học sinh học nâng cao chương trình Giải tích 12 chương 1 và ôn thi THPT Quốc gia môn Toán.Trích dẫn tài liệu hệ thống bài tập trắc nghiệm vận dụng cao, phân loại đồ thị đạo hàm – bảng biến thiên (phần 1 – 10):
+ Cho hàm số bậc ba y = f(x). Hàm số y = f'(x) có đồ thị như hình vẽ bên. Biết rằng đồ thị hàm số y = f(x) tiếp xúc với trục hoành tại điểm có hoành độ dương. Hỏi đồ thị hàm số y = f(x) cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng bao nhiêu?
+  Cho hai hàm số y = f(x) và y = g(x). Hai hàm số y = f'(x) và y = g'(x) có đồ thị như hình vẽ bên. Biết rằng f(0) – f(6) < g(0) – g(6). Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số h(x) = f(x) – g(x) trên đoạn [0;6] lần lượt là?
[ads]
+ Trên đoạn [–1;3] hàm số y = f(x) liên tục và thỏa mãn f(-1) =  m^2. Hàm số y = f'(x) trên miền [–1;3] có đồ thị như hình vẽ bên. Tồn tại bao nhiêu số nguyên m thuộc đoạn [–1993;1993] để bất phương trình nghiệm đúng với mọi giá trị x thuộc [-1;3].
+ Cho hàm số y = f(x) liên tục trên R và có đồ thị đi qua điểm hai điểm A(1;0), B(3;2). Hàm số y = f'(x) có đồ thị như hình vẽ bên. Tồn tại bao nhiêu số nguyên dương m nhỏ hơn 50 để bất phương trình sau nghiệm đúng với mọi x thuộc [0;3].
+ Cho hàm số y = f(x). Giả sử hàm số y = f'(x) có đồ thị như hình vẽ bên. Hàm số g = f(x^2 + 4x + 3) có bao nhiêu điểm cực tiểu?Xem thêm:

Spread the love
Rate this post

Bài viết liên quan:

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*