50 bài tập trắc nghiệm cực trị hàm hợp có đáp án và lời giải chi tiết

Bạn đang xem 50 bài tập trắc nghiệm cực trị hàm hợp có đáp án và lời giải chi tiết. Cập nhật thêm đề thi thử, đề kiểm tra toán, học toán tại Toanpdf.com
50 bài tập trắc nghiệm cực trị hàm hợp có đáp án và lời giải chi tiết
50 bài tập trắc nghiệm cực trị hàm hợp có đáp án và lời giải chi tiết

Tài liệu gồm 64 trang, tuyển chọn 50 bài tập trắc nghiệm cực trị hàm hợp có đáp án và lời giải chi tiết; đây là dạng toán vận dụng – vận dụng cao (VD – VDC) thường gặp trong chương trình Giải tích 12 chương 1 và đề thi Trung học Phổ thông Quốc gia môn Toán.Trích dẫn tài liệu 50 bài tập trắc nghiệm cực trị hàm hợp có đáp án và lời giải chi tiết:
+ Cho hàm số bậc bốn y = f(x) có đạo hàm trên R. Đồ thị hình bên dưới là đồ thị của đạo hàm f'(x), biết f'(x) có hai điểm cực trị x = a thuộc (-2;-1) và x = b thuộc (1;2). Hỏi hàm số g(x) = 2019f(f'(x)) + 2020 có bao nhiêu điểm cực trị?
+ Cho hàm số y = f(x) có đạo hàm trên R và đồ thị y = f'(x) có đồ thị như hình dưới. Hỏi hàm số g(x) = f(1 – x^2) giảm trên khoảng nào sau đây?
+ Biết rằng hàm số f(x) xác định, liên tục trên R có đồ thị được cho như hình vẽ bên. Tìm số điểm cực tiểu của hàm số y = f[f(x)].
[ads]
+ Cho hàm số y = f(x) có đạo hàm liên tục trên R. Đồ thị hàm số y = f'(x) như hình vẽ sau. Số điểm cực trị của hàm số y = f(x) = f(x – 2019) – 2020x + 2021 là?
+ Cho hàm số y = f(x) có đạo hàm với mọi x thuộc R, hàm số y = x^3 + ax^2 + bx + c có bảng biến thiên như hình vẽ dưới đây, giao điểm của đồ thị hàm số f'(x) với Ox là O(0;0); A(-1;0); B(1;0).Xem thêm:
+
+

Spread the love
Rate this post

Bài viết liên quan:

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*