50 bài tập trắc nghiệm cực trị hàm số chứa dấu giá trị tuyệt đối

Bạn đang xem 50 bài tập trắc nghiệm cực trị hàm số chứa dấu giá trị tuyệt đối. Cập nhật thêm đề thi thử, đề kiểm tra toán, học toán tại Toanpdf.com
50 bài tập trắc nghiệm cực trị hàm số chứa dấu giá trị tuyệt đối
50 bài tập trắc nghiệm cực trị hàm số chứa dấu giá trị tuyệt đối

Tài liệu gồm 44 trang, tuyển chọn 50 bài tập trắc nghiệm cực trị hàm số chứa dấu giá trị tuyệt đối, có đáp án và lời giải chi tiết; đây là dạng toán vận dụng – vận dụng cao (VD – VDC) thường gặp trong chương trình Giải tích 12 chương 1 () và đề thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông Quốc gia môn Toán.Nội dung tài liệu được phân thành 04 dạng toán:
1. Dạng toán 1: Cực trị hàm số chứa dấu giá trị tuyệt đối khi cho hàm số y = f'(x).
2. Dạng toán 2: Cực trị hàm số chứa dấu giá trị tuyệt đối khi cho bảng biến thiên / bảng xét dấu.
3. Dạng toán 3: Cực trị hàm số chứa dấu giá trị tuyệt đối khi cho đồ thị.
4. Dạng toán 4: Cực trị hàm số chứa dấu giá trị tuyệt đối của hàm đa thức chứa tham số.
[ads]
Trích dẫn tài liệu 50 bài tập trắc nghiệm cực trị hàm số chứa dấu giá trị tuyệt đối:
+ Cho hàm số y = f(x) có đạo hàm f'(x) = x.(x + 2)^4.(x^2 + 8). Số điểm cực trị của hàm số y = f(|x|) là?
+ Cho hàm số y = f(x) có đạo hàm f'(x) = x^3 – x^2 – 6x thoả mãn f(0) = m. Gọi S là tập hợp các giá trị nguyên của tham số m sao cho hàm số y = |f(x)| có 7 điểm cực trị. Tính tổng các phần tử của S.
+ Cho hàm số y = f(x) liên tục trên R và có bảng biến thiên như hình vẽ. Gọi S là tập hợp các giá trị nguyên dương của tham số m để hàm số y = |f(x – 1) + m| có 5 điểm cực trị. Tổng giá trị tất cả các phần tử của S bằng?Xem thêm:
+
+

Spread the love
Rate this post

Bài viết liên quan:

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*