50 bài tập trắc nghiệm tính đơn điệu của hàm hợp có đáp án và lời giải

Bạn đang xem 50 bài tập trắc nghiệm tính đơn điệu của hàm hợp có đáp án và lời giải. Cập nhật thêm đề thi thử, đề kiểm tra toán, học toán tại Toanpdf.com
50 bài tập trắc nghiệm tính đơn điệu của hàm hợp có đáp án và lời giải
50 bài tập trắc nghiệm tính đơn điệu của hàm hợp có đáp án và lời giải

Tài liệu gồm 53 trang, được biên soạn bởi quý thầy, cô giáo nhóm Strong Team Toán VD – VDC, tuyển tập 50 bài tập trắc nghiệm tính đơn điệu của hàm hợp có đáp án và lời giải.Trích dẫn tài liệu 50 bài tập trắc nghiệm tính đơn điệu của hàm hợp có đáp án và lời giải:
+ Cho hàm số y = f(x) có đạo hàm f'(x) = x(x – 1)^2.(x – 2) với mọi giá trị thực của x. Xét hàm số g(x) = f(5x/(x^2 + 4)). Trong các khẳng định sau khẳng định nào đúng?
A. Hàm số đồng biến trên khoảng (0;1). B. Hàm số nghịch biến trên khoảng (0;4).
C. Hàm số đạt cực đại tại x = 0. D. Hàm số đạt giá trị nhỏ nhất tại x = 1.
+ Cho hàm số y = f(x) xác định trên R và có bảng xét dấu đạo hàm như sau. Biết f(x) > 2 với mọi x thuộc R. Xét hàm số g(x) = f(3 – 2f(x)) – x^3 + 3x^2 – 2020. Khẳng định nào sau đây đúng?
A. Hàm số g(x) đồng biến trên khoảng (-2;-1). B. Hàm số g(x) nghịch biến trên khoảng (0;1).
C. Hàm số g(x) đồng biến trên khoảng (3;4). D. Hàm số g(x) nghịch biến trên khoảng (2;3).
+ Cho hàm số y = f(x) xác định trên R. Hàm số y = g(x) = f'(2x + 3) + 2 có đồ thị là một parabol với tọa độ đỉnh I(2;-1) và đi qua điểm A (1;2). Hỏi hàm số y = f(x) nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?
[ads]
Xem thêm:

Spread the love
Rate this post

Bài viết liên quan:

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*