7 chuyên đề đạo hàm

Bạn đang xem 7 chuyên đề đạo hàm. Cập nhật thêm đề thi thử, đề kiểm tra toán, học toán tại Toanpdf.com
7 chuyên đề đạo hàm
7 chuyên đề đạo hàm

Tài liệu gồm 75 trang hướng dẫn phương pháp giải 7 chuyên đề đạo hàm thường gặp trong chương trình Đại số và Giải tích 11 chương 5. Trong mỗi chuyên đề, tài liệu bao gồm các phần: phương pháp giải toán, bài tập mẫu có lời giải chi tiết, bài tập tự giải.CHUYÊN ĐỀ 1. TÌM SỐ GIA.
Phương pháp: Để tính số gia của hàm số y = f(x) tại điểm x0 tương ứng với số gia Δx cho trước ta áp dụng công thức tính sau: Δy = f(x0 + Δx) – f(x0).
CHUYÊN ĐỀ 2. TÍNH ĐẠO HÀM.
Phương pháp: Có hai cách để tính đạo hàm:
+ Cách 1: Dùng định nghĩa.
+ Cách 2: Dùng bảng công thức.
CHUYÊN ĐỀ 3. TÍNH ĐẠO HÀM CỦA HÀM SỐ TẠI X0.
Phương pháp:
+ Cách 1: Sử dụng định nghĩa tính đạo hàm tại x0.
+ Cách 2: Các em sử dụng công thức tính đạo hàm rồi thay vào.
CHUYÊN ĐỀ 4. ĐẠO HÀM CỦA HÀM LƯỢNG GIÁC.
+ Dạng 1. Sử dụng công thức để tính đạo hàm hàm lượng giác.
+ Dạng 2. Tính đạo hàm của hàm lượng giác tại x0.
+ Dạng 3. Chứng minh biểu thức có chứa đạo hàm hàm lượng giác.
+ Dạng 4. Giải phương trình và bất phương trình liên quan đạo hàm của hàm lượng giác.
[ads]
CHUYÊN ĐỀ 5. ĐẠO HÀM HÀM KÉP – ĐIỀU KIỆN TỒN TẠI ĐẠO HÀM.
+ Dạng 1. Tính đạo hàm của hàm số f(x) bằng f1(x) khi x khác x0 và bằng f2(x) khi x = x0.
+ Dạng 2. Tính đạo hàm của hàm số f(x) bằng f1(x) khi x ≥ x0 và bằng f2(x) khi x < x0.
CHUYÊN ĐỀ 6. GIẢI PHƯƠNG TRÌNH – BẤT PHƯƠNG TRÌNH LIÊN QUAN ĐẾN ĐẠO HÀM.
+ Dạng 1. Sử dụng đạo hàm để tính giới hạn dạng 0/0; vô cùng / vô cùng: Quy tắc LÔPITAN.
+ Dạng 2. Sử dụng đạo hàm trong bài toán giải phương trình và bất phương trình.
+ Dạng 3. Sử dụng đạo hàm chứng minh đẳng thức.
CHUYÊN ĐỀ 7. PHƯƠNG TRÌNH TIẾP TUYẾN CỦA ĐỒ THỊ.
+ Dạng 1. Phương trình tiếp tuyến khi biết tiếp điểm M(x0;y0).
+ Dạng 2. Viết phương trình tiếp tuyến khi biết hệ số góc k.
+ Dạng 3. Phương trình tiếp tuyến đi qua điểm A(x1;y1).

Spread the love
Rate this post

Bài viết liên quan:

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*