Các dạng toán trắc nghiệm đạo hàm thường gặp – Nguyễn Bảo Vương

Bạn đang xem Các dạng toán trắc nghiệm đạo hàm thường gặp – Nguyễn Bảo Vương. Cập nhật thêm đề thi thử, đề kiểm tra toán, học toán tại Toanpdf.com
Các dạng toán trắc nghiệm đạo hàm thường gặp Nguyễn Bảo Vương
Các dạng toán trắc nghiệm đạo hàm thường gặp Nguyễn Bảo Vương

Tài liệu gồm 68 trang được biên soạn bởi thầy Nguyễn Bảo Vương, tuyển chọn các câu hỏi và bài tập trắc nghiệm chủ đề đạo hàm có đáp án và lời giải chi tiết trong chương trình Đại số và Giải tích 11 chương 5.Mục lục tài liệu các dạng toán trắc nghiệm đạo hàm thường gặp – Nguyễn Bảo Vương:
Chủ đề 1. Đạo hàm bằng định nghĩa.
Chủ đề 2. Quy tắc tính đạo hàm – phương trình tiếp tuyến.
Phần A. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm.
Dạng toán 1. Tính đạo hàm tại điểm (Trang 1).
Dạng toán 2. Tính đạo hàm của một số hàm số thường gặp (đa thức, chứa căn, phân thức, hàm hợp) (Trang 2).
+ Tính đạo hàm (Trang 2).
+ Một số bài toán tính đạo hàm có thêm điều kiện (Trang 5).
Dạng toán 3. Bài toán tiếp tuyến (Trang 7).
+ Tiếp tuyến tại điểm (Trang 7).
+ Tiếp tuyến khi biết hệ số góc, quan hệ song song, vuông góc với đường thẳng cho trước (Trang 9).
+ Tiếp tuyến đi qua một điểm (Trang 12).
+ Một số bài toán liên quan đên tiếp tuyến (Trang 13).
Dạng toán 4. Bài toán quảng đường, vận tốc (Trang 16).
[ads]
Phần B. Đáp án và lời giải chi tiết.
Dạng toán 1. Tính đạo hàm tại điểm (Trang 18).
Dạng toán 2. Tính đạo hàm của một số hàm số thường gặp (đa thức, chứa căn, phân thức, hàm hợp) (Trang 19).
+ Tính đạo hàm (Trang 19).
+ Một số bài toán tính đạo hàm có thêm điều kiện (Trang 21).
Dạng toán 3. Bài toán tiếp tuyến (Trang 23).
+ Tiếp tuyến tại điểm (Trang 23).
+ Tiếp tuyến khi biết hệ số góc, quan hệ song song, vuông góc với đường thẳng cho trước (Trang 27).
+ Tiếp tuyến đi qua một điểm (Trang 33).
+ Một số bài toán liên quan đên tiếp tuyến (Trang 37).
Dạng toán 4. Bài toán quảng đường, vận tốc (Trang 46).
Chủ đề 3. Đạo hàm hàm số lượng giác.
Chủ đề 4. Vi phân và đạo hàm cấp cao.

Spread the love
Rate this post

Bài viết liên quan:

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*