Các dạng toán giới hạn của dãy số, giới hạn của hàm số và hàm số liên tục

Bạn đang xem Các dạng toán giới hạn của dãy số, giới hạn của hàm số và hàm số liên tục. Cập nhật thêm đề thi thử, đề kiểm tra toán, học toán tại Toanpdf.com
Các dạng toán giới hạn của dãy số, giới hạn của hàm số và hàm số liên tục
Các dạng toán giới hạn của dãy số, giới hạn của hàm số và hàm số liên tục

Tài liệu gồm 124 trang được tổng hợp bởi thầy Nguyễn Bảo Vương, phân dạng và chọn lọc các bài toán trắc nghiệm về các chủ đề: giới hạn của dãy số, giới hạn của hàm số và hàm số liên tục trong chương trình Đại số và Giải tích 11 chương IV; các câu hỏi và bài toán đều có đáp án và lời giải chi tiết.Khái quát nội dung tài liệu các dạng toán giới hạn của dãy số, giới hạn của hàm số và hàm số liên tục:
Chủ đề 1. Giới hạn dãy số
Phần A. Câu hỏi và bài tập
Dạng 0. Câu hỏi lý thuyết.
Dạng 1. Dãy số dạng phân thức.
+ Phân thức bậc tử bé hơn bậc mẫu.
+ Phân thức bậc tử bằng bậc mẫu.
+ Phân thức bậc tử lớn hơn bậc mẫu.
+ Phân thức chứa căn.
Dạng 2. Dãy số chứa căn thức.
Dạng 3. Dãy số chứa lũy thừa.
Dạng 4. Tổng cấp số nhân lùi vô hạng.
Dạng 5. Một số bài toán khác.
Phần B. Lời giải tham khảo
Dạng 0. Câu hỏi lý thuyết.
Dạng 1. Dãy số dạng phân thức.
+ Phân thức bậc tử bé hơn bậc mẫu.
+ Phân thức bậc tử bằng bậc mẫu.
+ Phân thức bậc tử lớn hơn bậc mẫu.
+ Phân thức chứa căn.
Dạng 2. Dãy số chứa căn thức.
Dạng 3. Dãy số chứa lũy thừa.
Dạng 4. Tổng cấp số nhân lùi vô hạng.
Dạng 5. Một số bài toán khác.Chủ đề 2. Giới hạn hàm số
Phần A. Câu hỏi và bài tập
Dạng 1. Giới hạn hữu hạn.
Dạng 2. Giới hạn một bên.
Dạng 3. Giới hạn tại vô cực.
Dạng 4. Giới hạn vô định.
+ Dạng 0/0: Không chứa dấu căn thức và có chứa dấu căn thức.
+ Dạng ∞ − ∞ (vô cùng trừ vô cùng).
Phần B. Lời giải tham khảo
Dạng 1. Giới hạn hữu hạn.
Dạng 2. Giới hạn một bên.
Dạng 3. Giới hạn tại vô cực.
Dạng 4. Giới hạn vô định.
+ Dạng 0/0: Không chứa dấu căn thức và có chứa dấu căn thức.
+ Dạng ∞ − ∞ (vô cùng trừ vô cùng).
[ads]
Chủ đề 3. Hàm số liên tục
Phần A. Câu hỏi và bài tập

Dạng 1. Câu hỏi lý thuyết.
Dạng 2. Liên tục tại một điểm.
+ Xét tính liên tục tại điểm của hàm số.
+ Điểm gián đoạn của hàm số.
+ Bài toán chứa tham số.
Dạng 3. Liên tục trên khoảng.
+ Xét tính liên tục trên khoảng của hàm số.
+ Bài toán chứa tham số.
Dạng 4. Chứng minh phương trình có nghiệm.
Phần B. Lời giải tham khảo
Dạng 1. Câu hỏi lý thuyết.
Dạng 2. Liên tục tại một điểm.
+ Xét tính liên tục tại điểm của hàm số.
+ Điểm gián đoạn của hàm số.
+ Bài toán chứa tham số.
Dạng 3. Liên tục trên khoảng.
+ Xét tính liên tục trên khoảng của hàm số.
+ Bài toán chứa tham số.
Dạng 4. Chứng minh phương trình có nghiệm.

Spread the love
Rate this post

Bài viết liên quan:

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*