Chuyên đề giới hạn, hàm số liên tục Toán 11 KNTTvCS

Bạn đang xem Chuyên đề giới hạn, hàm số liên tục Toán 11 KNTTvCS. Cập nhật thêm đề thi thử, đề kiểm tra toán, học toán tại Toanpdf.com
Chuyên đề giới hạn, hàm số liên tục Toán 11 KNTTvCS
Chuyên đề giới hạn, hàm số liên tục Toán 11 KNTTvCS

Tài liệu gồm 377 trang, bao gồm lý thuyết, hướng dẫn giải bài tập trong sách giáo khoa, các dạng bài tập tự luận và hệ thống bài tập trắc nghiệm chuyên đề giới hạn, hàm số liên tục trong chương trình SGK Toán 11 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống (viết tắt: Toán 11 KNTTvCS), có đáp án và lời giải chi tiết.BÀI 15. GIỚI HẠN CỦA DÃY SỐ.
+ Dạng toán 1. Chứng minh dãy số có giới hạn 0.
+ Dạng toán 2. Tìm giới hạn bằng 0 của dãy số.
+ Dạng toán 3. Tính giới hạn của dãy số (un) có (un) = P(n)/Q(n), trong đó P(n), Q(n) là các đa thức của n.
+ Dạng toán 4. Tính giới hạn của dãy số (un) có (un) = P(n)/Q(n), trong đó P(n), Q(n) là các biểu thức chứa căn của n.
+ Dạng toán 5. Nhân với một lượng liên hợp.
+ Dạng toán 6. Tính giới hạn của dãy số (un) có (un) = P(n)/Q(n), trong đó P(n), Q(n) là các biểu thức chứa hàm mũ a^n, b^n, c^n.
+ Dạng toán 7. Dãy số (un) trong đó un là một tổng (hoặc một tích) của n số hạng (hoặc n thừa số).
+ Dạng toán 8. Dãy số (un) cho bằng công thức truy hồi.
+ Dạng toán 9. Giới hạn của dãy chứa đa thức hoặc căn theo n.
+ Dạng toán 10. Giới hạn của dãy chứa lũy thừa bậc n.BÀI 16. GIỚI HẠN CỦA HÀM SỐ.
+ Dạng toán 1. Hàm số có giới hạn hữu hạn tại x0 không có dạng vô định.
+ Dạng toán 2. Dạng vô định 0/0.
+ Dạng toán 3. Dạng vô định ∞/∞.
+ Dạng toán 4. Dạng vô định ∞ − ∞.
+ Dạng toán 5. Dạng vô định 0.∞.
+ Dạng toán 6. Giới hạn một bên.
+ Dạng toán 7. Giới hạn vô cực.
+ Dạng toán 8. Liên quan đến hàm ẩn.BÀI 17. HÀM SỐ LIÊN TỤC.
+ Dạng toán 1. Hàm số liên tục tại một điểm.
+ Dạng toán 2. Hàm số liên tục trên một khoảng.
+ Dạng toán 3. Chứng minh phương trình có nghiệm.

Spread the love
Rate this post

Bài viết liên quan:

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*