Đề kiểm tra Hình học 12 chương 1 năm 2019 – 2020 trường Nguyễn Bỉnh Khiêm – Gia Lai

Bạn đang xem Đề kiểm tra Hình học 12 chương 1 năm 2019 – 2020 trường Nguyễn Bỉnh Khiêm – Gia Lai. Cập nhật thêm đề thi thử, đề kiểm tra toán, học toán tại Toanpdf.com
Đề kiểm tra Hình học 12 chương 1 năm 2019 2020 trường Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Lai
Đề kiểm tra Hình học 12 chương 1 năm 2019 2020 trường Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Lai

Ngày … tháng 11 năm 2019, tổ Toán trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm, tỉnh Gia Lai tổ chức kiểm tra 1 tiết Hình học 12 chương 1 năm học 2019 – 2020, nhằm tổng kết nội dung: khối đa diện và thể tích của chúng.Đề kiểm tra Hình học 12 chương 1 năm 2019 – 2020 trường Nguyễn Bỉnh Khiêm – Gia Lai có mã đề 178, đề kiểm tra gồm 03 trang với 25 câu hỏi và bài toán dạng trắc nghiệm khách quan, thời gian kiểm tra là 45 phút, đề kiểm tra có đáp án và lời giải chi tiết.Trích dẫn đề kiểm tra Hình học 12 chương 1 năm 2019 – 2020 trường Nguyễn Bỉnh Khiêm – Gia Lai:
+ Nếu không sử dụng thêm điểm nào khác ngoài các đỉnh của hình lập phương thì có thể chia hình lập phương thành:
A. Bốn tứ diện đều và một hình chóp tam giác đều. B. Năm hình chóp tam giác đều, không có tứ diện đều.
C. Một tứ diện đều và bốn hình chóp tam giác đều. D. Năm tứ diện đều.
+ Khẳng định nào sau đây sai?
A. Số cạnh của một khối đa diện đều luôn là số chẵn. B. Tồn tại một khối đa diện đều có số cạnh là số lẻ.
C. Số mặt của một khối đa diện đều luôn là số chẵn. D. Số đỉnh của một khối đa diện đều luôn là số chẵn.
[ads]
+ Cho một hình đa diện. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai?
A. Mỗi đỉnh là đỉnh chung của ít nhất ba cạnh. B. Mỗi đỉnh là đỉnh chung của ít nhất ba mặt.
C. Mỗi mặt có ít nhất ba cạnh. D. Mỗi cạnh là cạnh chung của ít nhất ba mặt.
+ Cho khối chóp tứ giác đều S.ABCD có cạnh đáy bằng a, cạnh bên hợp với đáy một góc 60 độ. Gọi M là điểm đối xứng với C qua D, N là trung điểm SC. Mặt phẳng (BMN) chia khối chóp S.ABCD thành hai khối đa diện. Tính thể tích V của khối đa diện chứa đỉnh C.
+ Cho hình lăng trụ ABC.A’B’C’ có đáy ABC là tam giác vuông tại A, cạnh BC = 2a và góc ABC = 60 độ. Biết tứ giác BCC’B’ là hình thoi có góc B’BC nhọn. Biết (BCC’B’) vuông góc với (ABC) và (ABB’A’) tạo với (ABC) góc 45 độ. Thể tích của khối lăng trụ ABC.A’B’C’ bằng?

Spread the love
Rate this post

Bài viết liên quan:

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*