Tài liệu học tập Toán 12 học kì 1 phần Hình học

Bạn đang xem Tài liệu học tập Toán 12 học kì 1 phần Hình học. Cập nhật thêm đề thi thử, đề kiểm tra toán, học toán tại Toanpdf.com
Tài liệu học tập Toán 12 học kì 1 phần Hình học
Tài liệu học tập Toán 12 học kì 1 phần Hình học

Tài liệu gồm 117 trang, được tổng hợp bởi thầy giáo Nguyễn Bỉnh Khôi, bao gồm lý thuyết cần nhớ, các dạng toán thường gặp và bài tập tự luyện môn Toán 12 học kì 1 phần Hình học.Chương 1. KHỐI ĐA DIỆN 2.
Bài 1. KHÁI NIỆM VỀ KHỐI ĐA DIỆN 2.
A KIẾN THỨC CẦN NHỚ 2.
B BÀI TẬP RÈN LUYỆN 4.
+ Dạng 1. Nhận biết hình đa diện 4.
+ Dạng 2. Đếm số cạnh, số mặt của một hình đa diện 6.
+ Dạng 3. Phân chia, lắp ghép khối đa diện 7.
C BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 9.
Bài 2. KHỐI ĐA DIỆN LỒI VÀ KHỐI ĐA DIỆN ĐỀU 15.
A KIẾN THỨC CẦN NHỚ 15.
B MỘT SỐ DẠNG TOÁN CƠ BẢN 16.
+ Dạng 1. Nhận biết khối đa diện lồi, khối đa diện đều 16.
+ Dạng 2. Số mặt phẳng đối xứng của hình đa diện 17.
C BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 19.
Bài 3. THỂ TÍCH KHỐI CHÓP 23.
A LÝ THUYẾT CẦN NHỚ 23.
B CÁC DẠNG TOÁN CƠ BẢN 28.
+ Dạng 1. Khối chóp có cạnh bên vuông góc với đáy 28.
+ Dạng 2. Khối chóp có mặt phẳng chứa đỉnh vuông góc với đáy 30.
+ Dạng 3. Thể tích khối chóp có mặt bên vuông góc với đáy 30.
+ Dạng 4. Khối chóp đều 32.
C BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 34.
Bài 4. THỂ TÍCH KHỐI LĂNG TRỤ 40.
A LÝ THUYẾT CẦN NHỚ 40.
B MỘT SỐ VÍ VỤ MINH HỌA 40.
+ Dạng 1. Khối lăng trụ đứng tam giác 40.
+ Dạng 2. Khối lăng trụ đứng tứ giác 43.
+ Dạng 3. Khối lăng trụ xiên 45.
C BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 48.
Bài 5. PHÂN CHIA KHỐI ĐA DIỆN, TỈ SỐ THỂ TÍCH 55.
A LÝ THUYẾT CẦN NHỚ 55.
B MỘT SỐ VÍ DỤ MINH HỌA 56.
+ Dạng 1. Tỉ số thể tích trong khối chóp 56.
+ Dạng 2. Tỉ số thể tích trong khối lăng trụ 58.
C BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 61.
Bài 6. MỘT SỐ ĐỀ ÔN TẬP 67.
A ĐỀ ÔN SỐ 1 67.
B ĐỀ ÔN SỐ 2 70.
C ĐỀ ÔN SỐ 3 74.Chương 2. MẶT NÓN, MẶT TRỤ VÀ MẶT CẦU 78.
Bài 1. MẶT NÓN – KHỐI NÓN 78.
A KIẾN THỨC CẦN NHỚ 78.
B CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP 79.
+ Dạng 1. Xác định các yếu tố cơ bản của hình nón, khối nón 79.
+ Dạng 2. Xoay hình phẳng quanh trục tạo thành khối nón 80.
+ Dạng 3. Thiết diện của hình nón cắt bởi mặt phẳng cho trước 81.
+ Dạng 4. Khối nón ngoại tiếp, nội tiếp 83.
+ Dạng 5. Gấp hình quạt để tạo thành mặt nón 83.
C BÀI TẬP TỰ LUYỆN 85.
Bài 2. MẶT TRỤ – KHỐI TRỤ 91.
A LÝ THUYẾT CẦN NHỚ 91.
B CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP 91.
+ Dạng 1. Xác định các yếu tố cơ bản của hình trụ, khối trụ 91.
+ Dạng 2. Xoay hình phẳng quanh trục tạo khối trụ 92.
+ Dạng 3. Thiết diện của hình trụ cắt bởi mặt phẳng cho trước 93.
+ Dạng 4. Khối trụ ngoại tiếp, nội tiếp 94.
+ Dạng 5. Gấp hình chữ nhật để tạo thành mặt trụ 95.
C BÀI TẬP TỰ LUYỆN 97.
Bài 3. MẶT CẦU – KHỐI CẦU 103.
A LÝ THUYẾT CẦN NHỚ 103.
B CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP 103.
+ Dạng 1. Xác định các yếu tố cơ bản của mặt cầu, khối cầu 103.
+ Dạng 2. Vị trí tương đối của mặt phẳng với mặt cầu 104.
+ Dạng 3. Mặt cầu ngoại tiếp hình đa diện 105.
+ Dạng 4. Tổng hợp nón, trụ, cầu 107.
C BÀI TẬP TỰ LUYỆN 109.

Spread the love
Rate this post

Bài viết liên quan:

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*