Khai phóng năng lực môn Toán 11 Chân Trời Sáng Tạo (tập 1)

Bạn đang xem Khai phóng năng lực môn Toán 11 Chân Trời Sáng Tạo (tập 1). Cập nhật thêm đề thi thử, đề kiểm tra toán, học toán tại Toanpdf.com
Khai phóng năng lực môn Toán 11 Chân Trời Sáng Tạo (tập 1)
Khai phóng năng lực môn Toán 11 Chân Trời Sáng Tạo (tập 1)

Tài liệu gồm 104 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Nguyễn Hoàng Thanh, tổng hợp lý thuyết và bài tập môn Toán 11 Chân Trời Sáng Tạo (tập 1).Mục lục tài liệu Khai phóng năng lực môn Toán 11 Chân Trời Sáng Tạo (tập 1):
Chương 1 Hàm số và phương trình lượng giác 1.
1 Góc lượng giác 1.
1.1 Góc lượng giác 1.
1.2 Đơn vị radian 2.
1.3 Đường tròn lượng giác 3.
2 Giá trị lượng giác của một góc lượng giác 6.
2.1 Giá trị lượng giác của một góc lượng giác 6.
2.2 Hệ thức cơ bản giữa các giá trị lượng giác của một góc lượng giác 7.
3 Giá trị lượng giác của các góc liên kết 9.
3.1 Hai góc đối nhau: α và −α 9.
3.2 Hai cung hơn kém nhau π: α và α + π 9.
3.3 Hai góc bù nhau: α và π − α 9.
3.4 Hai góc phụ nhau: α và π/2 − α 10.
3.5 Bài tập 10.
4 Các công thức lượng giác 12.
4.1 Công thức cộng 12.
4.2 Công thức góc nhân đôi 13.
4.3 Công thức biến đổi tích thành tổng 14.
4.4 Công thức biến đổi tổng thành tích 14.
4.5 Bài tập 15.
5 Hàm số lượng giác và đồ thị 17.
5.1 Hàm số chẵn, hàm số lẻ 17.
5.2 Hàm số tuần hoàn 17.
5.3 Hàm số y = sin x 17.
5.4 Hàm số y = cos x 18.
5.5 Bài tập 18.
5.6 Hàm số y = tan x 19.
5.7 Hàm số y = cot x 19.
6 Phương trình lượng giác cơ bản 22.
6.1 Phương trình tương đương 22.
6.2 Phương trình sin x = m 22.
6.3 Phương trình cos x = m 23.
6.4 Giải phương trình lượng giác bằng máy tính cầm tay 24.
6.5 Bài tập luyện tập 24.
7 Bài tập cuối chương 27.
7.1 Câu hỏi trắc nghiệm 27.
7.2 Bài tập tự luận 27.
Chương 2 Dãy số. Cấp số cộng. Cấp số nhân 29.
1 Dãy Số 29.
1.1 Dãy số là gì? 29.
1.2 Cách xác định dãy số 30.
1.3 Dãy số tăng, dãy số giảm 31.
1.4 Dãy số bị chặn 32.
1.5 Bài tập 32.
2 Cấp số cộng 34.
2.1 Cấp số cộng 34.
2.2 Số hạng tổng quát của cấp số cộng 34.
2.3 Tổng của n số hạng đầu tiên của cấp số cộng 35.
2.4 Bài tập 35.
3 Cấp số nhân 38.
3.1 Cấp số nhân 38.
3.2 Số hạng tổng quát của cấp số nhân 39.
3.3 Tổng của n số hạng đầu tiên của cấp số nhân 39.
3.4 Bài tập 40.
4 Bài tập cuối chương 42.
4.1 Câu hỏi trắc nghiệm 42.
4.2 Bài tập tự luận 42.
Chương 3 Giới hạn và hàm số liên tục 43.
1 Giới hạn của dãy số 43.
1.1 Giới hạn của dãy số 43.
1.2 Các phép toán về giới hạn hữu hạn của dãy số 43.
1.3 Giới hạn hữu hạn của dãy số 43.
1.4 Bài tập 44.
1.5 Tổng của cấp số nhân lùi vô hạn 45.
1.6 Giới hạn vô cực 45.
1.7 Bài tập 46.
2 Giới hạn của hàm số 48.
2.1 Giới hạn hữu hạn của hàm số tại một điểm 48.
2.2 Các phép toán về giới hạn hữu hạn của hàm số 48.
2.3 Bài tập 48.
2.4 Giới hạn một phía 49.
2.5 Giới hạn hữu hạn của hàm số tại vô cực 50.
2.6 Giới hạn vô cực của hàm số tại một điểm 51.
2.7 Bài tập 52.
3 Hàm số liên tục 54.
3.1 Hàm số liên tục tại một điểm 54.
3.2 Hàm số liên tục trên một khoảng, trên một đoạn 54.
3.3 Tính liên tục của hàm số sơ cấp 55.
3.4 Tổng, hiệu, tích, thương của hàm số liên tục 55.
3.5 Ứng dụng của hàm số liên tục 55.
3.6 Bài tập 56.
4 Bài tập cuối chương 57.
4.1 Câu hỏi trắc nghiệm 57.
4.2 Bài tập tự luận 57.
Chương 4 Đường thẳng và mặt phẳng. Quan hệ song song trong không gian 59.
1 Điểm, đường thẳng và mặt phẳng trong không gian 59.
1.1 Mặt phẳng trong không gian 59.
1.2 Các tính chất thừa nhận của hình học không gian 59.
1.3 Cách xác định mặt phẳng 61.
1.4 Hình chóp và hình tứ diện 62.
1.5 Bài tập 63.
1.6 Bài tập sách giáo khoa 65.
2 Hai đường thẳng song song 67.
2.1 Vị trí tương đối của hai đường thẳng trong không gian 67.
2.2 Tính chất cơ bản về hai đường thẳng song song 68.
2.3 Bài tập 69.
2.4 Bài tập sách giáo khoa 71.
3 Đường thẳng và mặt phẳng song song 73.
3.1 Đường thẳng song song với mặt phẳng 73.
3.2 Điều kiện để một đường thẳng song song với một mặt phẳng 73.
3.3 Tính chất cơ bản của đường thẳng và mặt phẳng song song 73.
3.4 Mặt phẳng đi qua một trong hai đường thẳng chéo nhau và song song với đường còn lại 74.
3.5 Bài tập 74.
3.6 Bài tập sách giáo khoa 75.
4 Hai mặt phẳng song song 77.
4.1 Hai mặt phẳng song song 77.
4.2 Bài tập 78.
4.3 Định lý Thalès trong không gian 79.
4.4 Hình lăng trụ và hình hộp 79.
4.5 Bài tập sách giáo khoa 81.
4.6 Bài tập và các dạng toán tổng hợp và nâng cao 82.
5 Phép chiếu song song 85.
5.1 Khái niệm phép chiếu song song 85.
5.2 Các tính chất cơ bản của phép chiếu song song 85.
5.3 Hình biểu diễn của một hình không gian 86.
5.4 Bài tập 86.
6 Bài tập cuối chương 88.
6.1 Câu hỏi trắc nghiệm 88.
6.2 Bài tập tự luận 88.
Chương 5 Các số đặc trưng đo xu thế trung tâm cho mẫu số liệu ghép nhóm 90.
1 Số trung bình và mốt của mẫu số liệu ghép nhóm 90.
1.1 Số liệu ghép nhóm 90.
1.2 Số trung bình 91.
1.3 Mốt 91.
1.4 Bài tập 92.
2 Trung vị và tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm 94.
2.1 Trung vị 94.
2.2 Tứ phân vị 94.
2.3 Bài tập 96.
3 Bài tập cuối chương 97.
3.1 Câu hỏi trắc nghiệm 97.
3.2 Bài tập tự luận 97.

Spread the love
Rate this post

Bài viết liên quan:

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*