Giải bài tập SGK Giải tích 12 cơ bản: Cộng, trừ và nhân số phức

Bạn đang xem Giải bài tập SGK Giải tích 12 cơ bản: Cộng, trừ và nhân số phức. Cập nhật thêm đề thi thử, đề kiểm tra toán, học toán tại Toanpdf.com
Giải bài tập SGK Giải tích 12 cơ bản: Cộng, trừ và nhân số phức
Giải bài tập SGK Giải tích 12 cơ bản: Cộng, trừ và nhân số phức

Bài viết hướng dẫn giải các bài tập trong phần câu hỏi và bài tập và phần luyện tập của sách giáo khoa Giải tích 12 cơ bản: Cộng, trừ và nhân số phức.CÂU HỎI VÀ BÀI TẬPBài 1. Thực hiện các phép tính:
a) $(3 – 5i) + (2 + 4i).$
b) $( – 2 – 3i) + ( – 1 – 7i).$
c) $(4 + 3i) – (5 – 7i).$
d) $(2 – 3i) – (5 – 4i).$Lời giải:
a) Ta có: $(3 – 5i) + (2 + 4i)$ $ = (3 + 2) + ( – 5 + 4)i$ $ = 5 – i.$
b) $( – 2 – 3i) + ( – 1 – 7i)$ $ = ( – 2 – 1) + ( – 3 – 7)i$ $ = – 3 – 10i.$
c) $(4 + 3i) – (5 – 7i)$ $ = (4 – 5) + (3 + 7)i$ $ = – 1 + 10i.$
d) $(2 – 3i) – (5 – 4i)$ $ = (2 – 5) + ( – 3 + 4)i$ $ = – 3 + i.$Bài 2. Tính $alpha + beta $ và $alpha – beta $ với:
a) $alpha = 3$, $beta = 2i.$
b) $alpha = 1 – 2i$, $beta = 6i.$
c) $alpha = 5i$, $beta = – 7i.$
d) $alpha = 15$, $beta = 4 – 2i.$Lời giải:
a) Ta có: $alpha – beta = 3 – 2i$, $alpha + beta = 3 + 2i.$
b) $alpha + beta $ $ = (1 – 2i) + 6i$ $ = 1 + 4i.$
$alpha – beta $ $ = (1 – 2i) – 6i$ $ = 1 – 8i.$
c) $alpha + beta = 5i – 7i = – 2i$; $alpha – beta = 5i + 7i = 12i.$
d) $alpha + beta $ $ = 15 + (4 – 2i)$ $ = 19 – 2i.$
$alpha – beta $ $ = 15 – (4 – 2i)$ $ = 11 + 2i.$Bài 3. Thực hiện các phép tính sau:
a) $(3 – 2i)(2 – 3i).$
b) $( – 1 + i)(3 + 7i).$
c) $5(4 + 3i).$
d) $( – 2 – 5i)4i.$Lời giải:
a) Ta có: $(3 – 2i)(2 – 3i)$ $ = 6 + 6{i^2} – 13i$ $ = – 13i.$
b) $( – 1 + i)(3 + 7i)$ $ = – 3 + 7{i^2} – 4i$ $ = – 10 – 4i.$
c) $5(4 + 3i) = 20 + 15i.$
d) $( – 2 – 5i)4i$ $ = – 8i – 20{i^2}$ $ = 20 – 8i.$Bài 4. Tính ${i^3}$, ${i^4}$, ${i^5}.$ Nêu cách tính ${i^n}$ với $n$ là số tự nhiên tùy ý.Lời giải:
Ta có: ${i^3} = {i^2}.i = – i$; ${i^4} = {left( {{i^2}} right)^2} = {( – 1)^2} = 1$; ${i^5} = {i^4}.i = i.$
Nêu cách tính ${i^n}$ với $n$ là số tự nhiên tùy ý.
+ Nếu $n = 4k + 1$ thì ${i^n} = i.$
+ Nếu $n = 4k + 2$ thì ${i^n} = – 1.$
+ Nếu $n = 4k + 3$ thì ${i^n} = – i.$
+ Nếu $n = 4k$ thì ${i^n} = 1.$Bài 5. Tính:
a) ${(2 + 3i)^2}.$
b) ${(2 + 3i)^3}.$Lời giải:
a) Ta có: ${(2 + 3i)^2}$ $ = 4 + 12i + 9{i^2}$ $ = – 5 + 12i.$
b) ${(2 + 3i)^2}$ $ = 8 + 36i + 54{i^2} + 27{i^3}$ $ = – 46 + 9i.$

Spread the love
Rate this post

Bài viết liên quan:

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*